Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošaća

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
AGENCIJA  ZA PROMET NEKRETNINAMA
„STATOR“
Frana Petrića 5
10 000 ZAGREB
ili na:
e-poštu: info@stator.com.hr
odnosno telefax broj: 01 4832 331
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime, te adresa za dostavu odgovora.